Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Obecna strona nie jest dostępna w pełni dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej między innymi możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz ustawienia zwiększonego kontrastu. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Ankiewicz.
 • E-mail: bibliotekakijewo@wp.pl
 • Telefon: 566867049

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim
 • Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim
  ul. Św. Wawrzyńca 6A/1
  86-253 Kijewo Królewskie
 • E-mail: bibliotekakijewo@wp.pl
 • Telefon: 566867049

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (schody). Wejście do Biblioteki także stanowi barierę dla osób niepełnosprawnych(schody)

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Wyszukaj w katalogu:

 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Godziny otwarcia biblioteki:

PON  7.15 - 15.15

WT    7.15 - 15.15

ŚR     7.15 - 15.15

CZW  7.15 - 15.15

PT     9.00 - 17.00

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: